ISG Systems uppgraderar Gnistängstunneln

I samband med uppgraderingen av de tekniska systemen i Gnistängstunneln har ISG Systems i samarbete med Midroc levererat ett nytt kamera- och trafikincidentdetekteringssystem

De uppgraderade kamera- och trafikincidentdetekteringssystemen kommer att öka trafiksäkerheten. Systemet för incidentdetektering har bland annat funktioner för att upptäcka stoppade fordon, fordon som kör i fel trafikriktning samt fotgängare. Syftet är att trafikledningen i Göteborg ska kunna sätta in rätt insatser vid olyckor eller andra onormala händelser, optimera trafikflödet och även kanske rädda liv.

Vid utbyte av tekniska system i tunnlar som redan är i bruk ställs höga krav på att bytet görs snabbt och effektivt och att systemen fungerar bra redan från installation. ISGs långa erfarenhet inom området var en nyckelkomponent för att klara dessa krav. Att ISG dessutom har väldigt god kännedom om de system och komponenter som finns i svenska vägtunnlar, Gnistängstunneln är inget undantag, innebär att leveransen kunde göras ännu effektivare. Ett exempel på detta är att levererade kameror var nyckelfärdiga att bytas ut mot de äldre som fanns i tunneln, utan några som helst anpassningar i tunnelmiljön.

Sammantaget har ovan inneburit att projektet kunnat genomföras på kortare tid är planerat från slutkunden, men med bibehållen kvalitet och funktion.

Om Gnistängstunneln

Gnistängstunneln byggdes 1978 och ingår i det man kallar Västerleden, en förbindelse mellan de centrala delarna av Göteborg ut mot Frölunda. Initialt byggdes den som ett enda rör, men under sommaren 1996 byggdes en betongvägg för att separera de två färdriktningarna för att öka trafiksäkerheten och förbättra luftkvaliteten i tunneln. Dagligen passerar ca. 55 000 fordon igenom den 712 meter långa tunneln.

Webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den accepterar du detta.  Integritetspolicy

crosschevron-down