Säkerhet i butik – ICA Maxi

På en stormarknad, t ex ICA Maxi, händer det mycket hela tiden: Man kan 20 000 kundbesök per vecka, ca 150 medarbetare jobbar där,  man säljer värdefulla varor och man hantera kontanter. Här är det viktigt med ett bra säkerhetssystem som tryggar både personal, kunder och varor.

Så gjorde vi

Behov

Säkerhetsbehovet på en ICA Maxi kan sammanfattas i tre delar, med syftet att skapa trygghet och säkra:

 1. butiken med alla varor, kunder och medarbetare
 2. personalutrymmen med kontor och besökare
 3. leveransytor samt avspärrning av ytterområdet.

På en ICA Maxi är det viktigt att bara funkar – de ska vara effektiva, driftsäkra och lätta att använda. I butiken säljs värdefulla varor och kontanter hanteras, vilket gör att risken finns att utsättas för hot och stöld.

Ett exempel på en ICA Maxi med dessa behov är Solna.


Lösning

Säkerhetssystemet här består av flera delar:

 • Ett smart passersystem med syfte att skydda, skapa kontroll och förebygga brottslighet.
  Passersystemet skyddar personalen från att övermannas av obehöriga och utsättas för hot och våld. Men även att skydda egendom från stöld och rån.
  Det smarta passersystemet används även för att skapa kontroll och förebygga brottslighet.
  Ett enkelt sätt att ge behörighet till anställda eller andra som behöver tillgång till olika utrymmen/dörrar/portar för till exempel lokalvårdare, leverantörer, servicetekniker.
 • Inbrottslarm med skalskydd, volymlarm samt daglarm. Uppkopplat dygnet runt till en larmcentral med åtgärd.
 • Överfallslarm - för både internt och externt larm.
 • Fasta knappar placerade på strategiska platser för samtliga medarbetare dit allmänheten inte har tillträde till.
 • Bärbara enheter för att kunna larma på avstånd eller om man inte kan eller hinner ringa 112. Kunna ta emot eller sända interna larm så kallat bråklarm. Den bärbara enheten är även en förlängning av Integralen för att enkelt ta emot samtliga inbrottslarm och driftlarm.
 • Kamerabevakning på strategiska platser i butik, lager och personalutrymmen vid portar och dörrar, inomhus och utomhus.

Allt hålls samman av vårt eget säkerhetssystem INTEGRAL. Det ger en samlad överblick av butikens alla säkerhetssystem, och bidrar till snabbare hantering vid eventuella incidenter.


Resultat

På frågan om vad systemet ger butiken, svarar Butikschefen:

”I vår stormarknad hanteras stöldbegärliga varor samt kontanter vilket gör att risken för att utsättas för hot, våld och stöld finns. Att vi har ett driftsäkert säkerhetssystem är därmed av stor vikt för att skydda både personal och egendom.

I bästa fall är skyddet förebyggande och avskräckande. Men när incidenter sker måste vi kunna lita på att larm finns och fungerar för att snabbt kunna få den hjälp som behövs både internt och från blåljus.

Kamerabevakningen är det system som vi jobbar mest aktivt med för att använda som bevismaterial vid stölder och envars gripande.”


Webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den accepterar du detta.  Integritetspolicy

crosschevron-down