Skapa säkra samt effektiva kontor och fastigheter

Alla företag har dokumentation av känslig karaktär på sitt kontor. Information som kommer i orätta händer kan leda till ekonomisk skada. Med ett system för teknisk säkerhet skyddas lokalerna från intrång, stöld och skadegörelse. Rätt lösning skapar dessutom till effektivare administration och lägre kostnader.

Riskerna ökar dessutom om många människor tillfälligt rör sig i lokalerna. Allt fler installerar därför passersystem för att hindra obehöriga från att ta sig in. Med nya, beröringsfria kortläsare kan personalen snabbt och smidigt röra sig mellan olika områden utan att behöva mata in kort.

För fastighetsägare är det en styrka att kunna erbjuda ett säkerhetssystem till företagen som hyr lokaler och kontor. Varje hyresgäst kan överblicka säkerheten i de egna lokalerna samtidigt som hela fastigheten har ett gemensamt skalskydd.

Receptioner och utsatta miljöer kan också utrustas med överfallslarm – fasta knappar eller bärbara larm. Även här har vi anpassade lösningar för trådlösa, bärbara larm med grundläggande funktioner och hög driftsäkerhet.

Koppling till andra system ger effektivitet 

I takt med att systemen integreras allt mer blir det också värdefullt att koppla ihop säkerhetssystemet med andra system. På så vis kan värdefull information återanvändas från andra databaser. Ett exempel är information om personalens anställning. 

När en anställning upphör, räcker det med att avregistrera personen på ett ställe för att också behörigheten ska upphöra. Att personer felaktigt har kvar sin behörighet till företagens passersystem är mycket vanligt och det kan vara svårt att överblicka vilka som faktiskt kan eller ska kunna ta sig in i lokalerna vid olika tidpunkter. Detta gäller även tillfälliga behörigheter, som t.ex. vikarier.

Nordic Integral, ISG Nordic AB

Överordnat integrerat säkerhetssystem 

För de flesta kontor är ett pålitligt, integrerat system basen i den tekniska säkerheten. Vårt egenutvecklade system INTEGRAL har använts i många år och vidareutvecklas ständigt med nya funktioner. Integral bygger på modern, öppen teknik och ligger i säkerhetsteknikens framkant. Systemet är skalbart och passar därför många olika typer av verksamheter – oavsett storlek. 

INTEGRAL ger en grafisk presentation av larmen som klart och tydligt visualiseras på digitala ritningar av lokalerna. Även kameraövervakning integreras i Integral så att bilder visas i samma gränssnitt som övriga larm. På kontor med ”normal” säkerhetsnivå övervakas i allmänhet kontorets entré och infart till eventuella parkeringshus med kameraövervakningssystem.

Webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den accepterar du detta.  Integritetspolicy

crosschevron-down