Detektera trafik – Norra länken

Vi är stolta över att vara den största leverantören av tunnelkamera- och incidentdetekteringssystem i Sverige, och därmed en viktig del av landets trafiksäkerhet. Ett av de större projekten vi levererat är Norra länken i Stockholm. Ett projekt med krav på högsta säkerhet för alla trafikanter.

År
2011–2015
Leveranser
Kameror, radar och nödtelefoner, integration, videoanalyssystem

Så gjorde vi

Behov

Genom Norra länken i Stockholm passerar en vanlig dag mer än 100 000 fordon och i rusningstrafik är trycket stort. Säkerheten är förstås avgörande, och kraven är mycket höga från beställaren – Trafikverket.

Systemet ska bevaka trafiken och blixtsnabbt sända bilder till en sambandscentral där operatörer bevakar trafiken dygnet runt. Till deras hjälp finns ett intelligent system för video- och bildanalys, så att deras arbete underlättas. Vid en större incident ska automatiskt så kallade strategiska åtgärdsplaner lösas ut, som gör att rätt åtgärder vidtas snabbt.


Lösning

Vårt uppdrag har varit att projektera och leverera kameror och kamerasystem för både tunnel och ytvägnät. För tunneldelen ingår även ett avancerat trafikdetekteringssystem som använder kamerabilderna för att till exempel utläsa trafikläget och larma för incidenter.

Nästan 500 kameror övervakar hela tunneln och ytvägnätet. Kamerasystemet skickar kontinuerligt bilder till videodetekteringssystemet för analys.

För att öka säkerheten ytterligare har detekteringssystemet, som traditionellt bygger på analys av kamerabilder, kompletteras med radardetektorer. Radarsystemet mäter kontinuerligt var alla fordon befinner sig med centimeterprecision.

Vid eventuella händelser, som stopp i trafikflöde eller trafikolyckor kommer något av de olika detekteringssystemen upptäcka detta. Vårt egenutvecklade system TDIS samlar in denna information, filtrerar och fördelar informationen och skickar därefter automatiskt larm direkt till Trafikverket och Stockholms stads trafikledningscentral Trafik Stockholm. Där tar trafikledningen beslut om vidare åtgärder.


Resultat

Hela Norra Länken-uppdraget levererades snabbare än tidplan och med överenskommen kvalitet och funktion. Årligen detekterar systemet kring 2 000 skarpa incidenter som operatörerna kan hantera snabbt. Det ökar tryggheten för alla bilister.

Not: Projektet har gjorts i samarbete med Tunnelentreprenad AB som totalentreprenören. Vår leverans är en viktig del i det totala säkerhetsåtagandet till Norra Länken i Stockholm.


Webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den accepterar du detta.  Integritetspolicy

crosschevron-down