Fjärrservice och support

Säker och snabb service och administration – oavsett var i landet som anläggningen finns. Hur säker är du på att ditt kamerasystem fungerar och ger dig den säkerhet och trygghet du som önskar?

Fjärradministration – för en lättare vardag

Med fjärradministration hjälper våra medarbetare dig att administrera dina anläggningar. Via fjärradministration kan vi lägga till, ändra och ta bort personer, koder och behörigheter i inbrottslarm- och passersystemsanläggningen. Vi kan frånkoppla eller tillkoppla områden och sektioner, ta ut loggar över händelser i anläggningarna och mycket mer.

Fjärrservice – för er trygghet

Fjärrservice innebär att våra medarbetare enligt ett överenskommet intervall via fjärruppkoppling kopplar upp sig mot din anläggning och genomför en service- och funktionskontroll. Fjärrservice innebär att du har kontinuerlig kontroll över att anläggningen fungerar som planerat. I det fall du råkar ut för en större skada eller ett haveri, så finns en aktuell säkerhetskopia på konfigurationsfilen. Detta innebär att anläggningen kan sättas i drift igen på mycket kort tid.

Uppkopplade kamerasystem – för er trygghet

Vi säkerställer att ert kamerasystem fungerar!

Vi ser till att lösningen spelar in enligt era önskemål samt har rätt täckningsområde. Eftersom merparten av arbetet utförs på distans kan vi hjälpa dig direkt och på ett kostnadseffektivt sätt. Ni ska känna er säkra på att ert kamerasystem ger er den trygghet ni önskar. Vi arbetar med en rad kända kamerasystem på marknaden.

  • Kontinuerlig övervakning av kamerasystemet (central kameraplattform, anslutna kameror och högtalare)
  • Om det uppstår något fel i kamerasystemet skickas information automatiskt till oss där tekniker gör en första felsökning på distans. Vår erfarenhet är att de allra flesta felen kan åtgärdas på distans. Krävs arbete på plats skickas ärendet till en lokal servicetekniker.
  • I förbyggande syfte går vi genom kamerasystemet en gång per år. Detta innebär en teknisk genomgång av kamerasystemet, dvs kontroll av loggfiler, backup av befintlig konfiguration samt vid behov test av kopplingen till larmcentral. Vi hjälper dig även med användarstöd.
  • För uppkoppling mot oss finns det en rad olika uppkopplingsmöjligheter (VPN).

Webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den accepterar du detta.  Integritetspolicy

crosschevron-down