Kvalitet och miljö

Verksamhetspolicy

ISG Nordics ledningssystem för kvalitet är uppbyggt i enlighet med den internationella standarden SS EN ISO 9001.

Vår verksamhetspolicy omfattar följande huvudpunkter:

 • Vi erbjuder avancerade audiovisuella- samt säkerhetslösningar.
 • Med vår stora erfarenhet och leveranskapacitet kan vi med kontrakterade produktionspartner leverera såväl små som stora system.
 • Kunderna ska känna en trygghet i vår leverans som ofta är en mindre del av ett större totalåtagande.
 • Tryggheten skapas med unika referenser, världsledande leverantörer samt en hög kvalitet och professionell personlig service.
 • Denna målsättning ska underbyggas med ett fungerande och ständigt förbättrat verksamhetssystem.
 • Tillsammans skall dessa faktorer medverka till en hög grad av kundtillfredsställelse.
 • Vi åtar oss att uppfylla tillämpliga bindande krav för vår verksamhet.

ISG Nordic följer de riktlinjer för uppförandekod och socialt ansvar som gäller inom Lagercrantz-koncernen.

Miljöpolicy

 • Vi arbetar i enlighet med miljösäkringsstandarden ISO 14001
 • Miljöhänsyn skall vara en naturlig del av vår verksamhet inom ramarna för vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt samt ekologiskt motiverat.
 • Vårt miljöengagemang skall göras trovärdigt genom ett proaktivt arbete, vilket innebär att vi kommer att arbeta med tydliga miljömålsättningar verifierade vid regelbundna revisioner.
 • Resultatet av vårt miljöarbete skall vara öppet och tillgängligt för alla intressenter bland kunder, leverantörer, anställda och myndigheter.

Webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den accepterar du detta.  Integritetspolicy

crosschevron-down