Integration av säkerhets- och produktionssystem

Integration är en av våra specialiteter, när vi skapar lösningar för våra kunder. Vi avser då dels integration av flera samverkande delmoduler t ex i ett säkerhetssystem, dels integration med kundens egna system, för att skapa värdefull användning. Tre verktyg vi använder för denna integration, är våra tre egenutvecklade system INTEGRAL, DIVA och TDIS. Läs mer om systemen.

INTEGRAL – ett överordnat säkerhetssystem

INTEGRAL integrerar alla de säkerhetsfunktioner en verksamhet behöver för att skydda materiella tillgångar samt medarbetare och kunder. Genom att integrera olika moduler blir en säkerhetslösning smartare, tryggare och enklare att hantera. 

Systemet ger t ex en grafisk presentation av larmen som klart och tydligt visualiseras på digitala ritningar av lokalerna. Kameraövervakning integreras vilket möjliggör att kamerabilder presenteras vid olika typer av händelser och larm. All övervakning kan ske från en operatörsplats – eller flera. 

Med Integral ges möjligheten att integrera alla moduler i ett säkerhetssystem, till exempel

 • Inbrottslarm */
 • Passerkontroll */
 • Kameraövervakning, CCTV
 • Foto/ID-korttillverkning
 • Besökshantering
 • Personlarm
 • Överfallslarm
 • Personsökning
 • Samtal/Porttelefon, medlyssning
 • Brandlarmspresentation
 • Fastighetsstyrning

Integral bygger på öppen teknik, det vill säga det integrerar både moduler som vi levererat, och moduler från andra leverantörer. För alla större aktörers moduler finns färdiga gränssnitt utvecklade. I flera fall har vi utvecklat skräddarsydd integration för enskilda kunder, till deras befintliga moduler.

*/ INTEGRAL innehåller de två viktiga modulerna inbrottslarm och passagesystem. Läs mer om dem här.

Utvecklat för de mest krävande – skalbart till alla 

Integral är ursprungligen utvecklat för skyddsobjekt där kraven på säkerhet är mycket högt ställda, exempelvis kärnkraftverk, kriminalvårdsanstalter och polisen. Det betyder att systemet har mycket hög prestanda och driftsäkerhet. Systemet lämpar sig idag för alla verksamheter med behov av flera integrerade säkerhetsfunktioner.

Systemet är skalbart och passar därför olika typer av verksamheter oavsett storlek. Integral bygger på programvara som kan anpassas efter era förutsättningar, vilket m a o  skapar stor flexibilitet. 

System är väl beprövat, vidareutvecklas ständigt med nya funktioner, och ligger i framkant vad gäller säkerhetstekniken. 


DIVA – möjliggör fjärrstyrning av processer 

När man ska fjärrstyra en process vill man ofta se det som ska styras. Det är många gånger fördelaktigt att göra detta med videolösningar. Normala videolösningar har en ansenlig fördröjning från det att något filmas till att det visas på operatörens skärm. Är processen av sådan karaktär att det är snabba förlopp eller moment som måste styras med stor precision är det viktigt att tidsfördröjningen på det som visas är minimal och konstant så att operatören kan lita på att det han ser verkligen händer nu. 

ISG Nordic har för detta utvecklat DIVA, en lösning för att visa video i tidskritiska processer. Hela lösningen från kamera via nätverk till hårdvara och mjukvara för videovisning är optimerad så att man skapar bästa möjliga förutsättningar att styra exakt och snabbt. 

För att stödja operatören i dess arbete finns funktioner för att lägga på så kallad overlay information, dvs överlagrad information på bilden i form av mätvärden, siktlinjer, varningar och liknande. Utseende, utformning och information i denna overlay kan komma från olika källor och uppdateras dynamiskt lika snabbt som bilden presenteras.

Vilka kameror som ska visas och hur de placeras på skärmen kan styras från externa system från vilka DIVA hämtar eller tar emot information, så att operatören inte besväras med att växla bilder, utan hela tiden serveras de kamerabilder och den övriga information han har bäst nytta av i varje givet ögonblick.

Eftersom detta är ISG Nordics egen produkt har vi stora möjligheter att anpassa funktionerna i systemet efter kundens behov. 

Övriga funktioner i korthet:

 • Möjlighet att skapa snapshots och spara videoklipp.
 • Utsändning av inspelade meddelande eller operatörsutrop.
 • Avlyssning av ljud som tas upp av kamera eller mikrofon.
 • Hårdvaruaccelererad video - många samtidiga bilder på en eller flera skärmar.
 • Funktionsövervakning av all utrustning och möjlighet att skicka vidare larm till anslutna system.

TDIS – smart trafik- och incidentdetektering

Dagligen passerar stora mängder fordon genom storstadstunnlarna och olyckor eller andra incidenter utgör en verklig fara för trafikanterna. Därför kräver Trafikverket att det finns incidentdetekteringssystem i alla större tunnlar. Dessa system övervakar kontinuerligt det som händer i tunnlarna och avger larm om farliga situationer såsom stoppat fordon, motriktad trafik, tappat gods, rök eller liknande uppstår. 

Men eftersom det dagligen händer så mycket i en tunnel och inga system är perfekta är det ganska vanligt att systemen larmar även då det sker saker som kanske inte innebär en fara. 

ISG Nordics TDIS har inbyggda funktioner för att förädla den information som detekteringssystemen avger, oavsett fabrikat eller teknik. I det fall flera olika system baserade på olika teknik är installerade på samma plats kan TDIS samordna informationen från dessa system och leverera information som är säkrare än om systemen nyttjas var för sig. 

Enkelt uttryckt, ”förstår” TDIS den information som kommer från incidentdetekteringssystemen och den dynamik som finns i tunnelsystem. Med dessa två grundstenar kan TDIS leverera förfinad och filtrerad information till överliggande system på ett sätt som är enkelt för dessa att använda, utan att mottagande system behöver förstå alla komplexa beroende som finns i verkligheten. 

TDIS fungerar idag med de vanligt förekommande kommunikationsprotokoll som de flesta mottagande system har, och utvidgas enkelt för att stödja fler om behov finns.

Webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den accepterar du detta.  Integritetspolicy

crosschevron-down