Säkerhetsmoduler - delar i ett säkerhetssystem

Säkerhetslösningen för en verksamhet kan såklart se mycket olika ut beroende på behov och situation. Gemensamt är dock att de innehåller flera av nedan moduler och dellösningar. Att skruva upp en kamera eller installera ett standardsystem, är det många som kan, men det helt avgörande är dels hur det integreras in i kundens verksamhet, dels hur man säkrar en stabil och enkel drift under många år. Många av våra anläggningar har gått mer än 20 år och upptid över 99%! Klart att vi stolt vill berätta mer om det.

Vi erbjuder alla dessa delar i ett säkerhetssystem, som komplement till befintlig anläggning, eller projektering från start av nytt system. Vi erbjuder dels våra egenutvecklade moduler i system INTEGRAL, och moduler/enheter från andra tillverkare/utvecklare, beroende på den prestanda och funktion varje kund behöver. Alla projekt inleds med en nuläges – och behovsanalys, om kunden inte redan gjort projektering på egen hand.

Håll ihop med ett överordnat säkerhetssystem

Vår starka rekommendation är att hålla ihop ett säkerhetssystems alla delar med ett överordnat system. Det har stora fördelar i effektivitet, enkelhet, drift och stabilitet. Detta gör vi med vårt egenutvecklade system INTEGRAL. Systemet används av många kunder sedan länge, är flexibelt och skalbart, och öppet, d v s med gränssnitt för de allra flesta säkerhetsmoduler på marknaden. Integral är utvecklat för högsäkerhetsanläggningar, så här kan vi lova mycket hög prestanda.

Integral innehåller dessutom de två viktiga modulerna Inbrottslarm och Passersystem.

Vi har lång erfarenhet

När du väljer ISG Nordic kan du känna dig trygg i att du får en erfaren och kunnig partner som vägleder dig med goda råd och förslag. Vi har levererat säkerhetssystem under 30 år, med allt från kärnkraftverk till kunders kontor.

Inbrottslarm: Vi har levererat inbrottslarm till vitt skilda verksamheter, med allt från enkla till mycket komplexa krav. Vi är experter på att utifrån kundens säkerhetskrav, anpassa lösningar som kombinerar modern teknik med både tjänster och önskad affärsnytta.
Man ska leva med sin säkerhetsanläggning under många år framöver. Det betyder att man behöver tänka långsiktigt och beakta behov samt kostnader även efter installation.

Passersystem: Vi har lång erfarenhet av hur passersystemet ska projekteras för att kombinera smidighet med högt ställda krav på säkerhet. Vi utformar alltid passersystemet utifrån kundens specifika behov – och vi levererar endast utrustning som uppfyller högt ställda krav på funktion och säkerhet.

Vi har kodläsare för alla säkerhetsbehov – med olika avläsningstekniker. Idag är det till exempel vanligt med beröringsfria kortläsare av typen Prox EM4102 eller Mifare, smartcardläsare eller biometriska läsare. Alla funktioner för dörrstyrning lagras i autonoma dörrcentraler.

Kamerabevakning: Vi har en bred erfarenhet av lösningar för kamerabevakning. Vi arbetar både med mindre distribuerade anläggningar med central övervakning och ledning, till större komplexa kamerasystem. Med ett kameraövervakningssystem från oss har ni alltid full kontroll på verksamheten. Det ger möjlighet till effektiv övervakning på distans, och flera anläggningar kan kopplas upp till en central övervakning.

Vi har lång erfarenhet av både mindre och större system med flera tekniker som är certifierade inom CCTV. Vi arbetar och är certifierade inom marknadsledande system som Mirasys, Milestone, Bosch VMS med flera. Väljer du INTEGRAL får du dessutom tillgång till integration av både kameralarm och styrning av bilder för utökad säkerhet i ett och samma gränssnitt.

Kamerabevakningslagen och GDPR

Kamerabevakningslagen (KBL) och dataskyddsförordningen (GDPR) ställer krav på organisationers användning av kamerabevakning. I den nya kamerabevakningslagen (gäller från 1:a aug 2018) finns krav på att myndigheter (samt vissa andra som utför uppgifter av allmänt intresse) att söka tillstånd för kamerabevakning. Framöver är det Datainspektionen som kommer att pröva frågor om tillstånd och utöva tillsyn enligt denna lag. Övriga organisationer blir tillståndsfri, men trots det finns det bestämmelser som ställer fortsatt höga krav på den som ansvarar för bevakningen att göra en egen bedömning av egna behov och intressen mot det intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen innebär. Nordic Alarm kan hjälpa organisationer med denna process, både myndigheter som behöver ansöka om kamerabevakning samt övriga företag som behöver en intern process för hantering av kamerabevakningen av interna och externa ytor.

Kamerabevakningslagen har även inför en upplysning om att det vid arbetsgivares kamerabevakning av arbetsplatser finns bestämmelser om förhandlingsskyldighet i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Lagen ställer även nya krav kring hur upplysningen om kamerabevakning ska lämnas genom tydlig skyltning. Även dataskyddsförordningen (GDPR) ställer vissa krav om hur upplysningen ska vara utformad (t ex om den personuppgiftsansvariges identitet och kontaktuppgifter).

Läs mer om kamerabevakningslagen på Datainspektions hemsida.

Webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den accepterar du detta.  Integritetspolicy

crosschevron-down