Bevaka delar av städer och anläggningar

I medier kan man ofta läsa om allvarliga incidenter i städer. Det kan röra sig om våld och stöld mot enskilda individer; om skadegörelse, mot byggnader samhället t ex skolor; och om kriminalitet på publika platser. Det innebär mycket stora kostnader för kommuner och skattebetalare och otrygghet för medborgare.

Vi har skapat och installerat lösningar, som bevisat förebyggt och minskat skador. Läs här om några exempel på lösningar som vi gjort i samarbete med bl a kommuner och fastighetsägare. Det är ett komplext område, kontakta oss gärna för ett fördjupat samtal.

1. Förebygga skadegörelse – skolor

Vandalism vid och på skolor innebär idag mycket stora kostnader för kommuner och skattebetalare. De system vi installerat med radar, värmekameror, bildanalyser, koppling till bevakningscentral med utropsystem, har haft mycket god förebyggande effekt. Tack vare lösningar med intelligenta kamerasystem kan åtgärd göras innan vandalismen är ett faktum. En uppdragsgivare med dessa lösningar, har minskat sina årliga kostnader för skadegörelse från en miljon kronor till under 50 000 kr. 

2. Ökad säkerhet på utomhusbad

På utomhusbad som står obevakade efter stängning, har tyvärr drunkningsolyckor inträffat – och skadegörelse. Vi har löst detta med radarsystem som detekterar otillåten närvaro. Bevakningscentralen ser på skärmen var aktivitet finns på området, och kan göra utrop eller utryckning. Fördelen med radar är att det inte finns integritetsproblem. En kommun med denna lösning, berättar att 500 personer sammantaget avhysts under en säsong. Någon av dessa skulle kunna ha råkat illa ut!

3. Minska brott i bilgarage

I många bilgarage är inte bilstölder det största problemet: De är platser för vapen- och narkotikaaffärer. Vi har skapat kameralösningar med intelligens som kan identifiera avvikande beteenden. Polis kan tillkallas och inspelad video användas för att klara upp brott. Ökad uppklaring har en avskräckande effekt och brottsligheten minskar. Det skapar ökad trygghet för medborgare. 

4. Trafiken kan vara en farlig plats

Ett överbelastat vägnät med köer och trängsel skapar stora risker för såväl bilister som oskyddade trafikanter. Med intelligenta trafikanalyssystem, baserade på kamerateknik, är det möjligt att identifiera var det finns eller saknas kapacitet i stadsgatunätet. Denna information kan användas för att utjämna trafikflödena såväl i realtid som på lång sikt. Vi har kunskapen om hur man tar sig an denna problemställning. Våra system sitter även i nästan samtliga vägtunnlar i landet. 

Webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den accepterar du detta.  Integritetspolicy

crosschevron-down