En värdefull professionell workshop – för att hitta era möjligheter och framtidsplaner

”Vilka irriterande kostnader och utmaningar har ni? Vilka frågor går du och funderar på för framtiden?” Det är exempel på frågor som vi brukar ställa till våra uppdragsgivare, för att förstå hur vi kan bidra till deras utveckling. Och när det känns relevant; ”Vad sägs om att lösa dem redan nu?!” Som grund för det, gör vi professionella workshops.

Som ett stöd för våra kunders utvecklingsarbete, erbjuder vi workshops, under ledning av professionell moderator. Vid dessa tar då utgångspunkt i er omvärld, er verksamhet och i era behov. Sedan identifierar vi utmaningar och möjligheter baserat på våra och era erfarenheter. Resultatet blir en första sammanställning av behov, utmaningar, möjligheter och potentiella åtgärder. Detta kan sedan användas som underlag för t ex nästa års verksamhetsplanering och budgetarbete.

Nästan alla verksamheter vi träffar har irriterande kostnader och utmaningar. Det gäller stora som små, offentliga som privata. Vår roll är att lösa dem och bidra till ständiga för bättringar med vår kompetens och teknik. 

Det vi kan är att skapa värdefulla kundlösningar baserat på intelligenta kameror, bildanalys, metadata och säkerhetsmoduler samt integration av detta till en helheten. 

Vi gör det för en mängd olika verksamheter  t ex i hamnar, industrier och logistikcenter, eller i delar av städer. Det handlar om lösningar som minskar kostnader, ökar effektivitet och kvalitet samt skapar bättre arbetsmiljö för våra kunder. 

Den här formen av workshops brukar vara värdefull i lite större organisationer eller funktioner, och där ni vill involvera och engagera fler kollegor i frågan. 

Innan workshopen förbereder vi oss genom att svara på några frågor, för att få en sådan värdefull workshop som möjligt. Vår workshopledare/moderator, tar då kontakt med ansvarig hos er. Vi håller normalt på en halv dag, och det brukar vara idégivande, tänkvärt och roligt.

Tipsa gärna andra i din organisation om dessa workshops.

Kontakta mikael.johansson@isgnordic.se

Webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den accepterar du detta.  Integritetspolicy

crosschevron-down