En tryggare skola – Malmö

Vi vill bidra till ett tryggare Malmö!

Här har vi samlat värdefull information om säkerhetslösningar

Som upphandlad ramavtalsleverantör och med 30 års erfarenhet inom säkerhetssystem och kamerabevakning, vill vi bidra till ett tryggare Malmö. Vi har planerat, projekterat, utvecklat och levererat till många skolor och offentliga platser i Malmö – och dessutom till många skolor och platser i hela Stockholm – så vi har mycket kunskap att erbjuda. Här har vi samlat viktig information till dig som ansvarig för säkerheten behöver, för att snabbt vidta åtgärder. Tveka inte att ta kontakt, vi hjälper gärna till!

Johannes Ahlgren
Försäljningschef
Tel: 08‑514 948 80
johannes.ahlgren@isgnordic.se

Mejla
1

Grundläggande säkerhetsplanering

Om ni inte redan gjort det för er skola, är det första steget att göra en grundläggande säkerhetsanalys och -plan. Det handlar med andra ord, om att sätta strategin för sitt säkerhetsarbete. Den nya lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete, ställer krav på detta.

Kamerabevakning är såklart inte den enda lösningen och inte den första åtgärden man normalt gör. Men som läget är nu, är det en kortsiktig åtgärd som fungerar och ger positiv effekt.

Kunskapsbaserad säkerhetsplanering, som IMY rekommenderar och som bl a Malmö Stad tillämpar, betyder kort sagt att man först tar reda på rotorsaken till det problem man har, t ex mobbning; skadegörelse, risk för personskada, inbrott, brand. Därefter vidtar man åtgärder fysiskt på plats, för att minska riskerna, t ex förhindra klättring; löst material i närheten, fönster mm. Man jobbar också med att skapa riskmedvetenhet och bygga kunskap hos medarbetare – och elever. Läs artikel (pdf).

Hjälper inte dessa åtgärder, är ofta ett nästa steg är att installera trygghetskameror, d v s  ett kamerabevakningssystem. Ett första steg då är att ta reda på vad som är tillståndspliktigt. Därefter göra en intresseavvägning för samtliga kameror, samt söka tillstånd där så krävs. Här kan vi vara behjälpliga och dela erfarenheter, även om det formellt är skolan/kommunen som söker. Man ska då bland annat ange syftet med varje kamera. Här har man då nytta av den grundläggande säkerhetsanalysen.

2

Så här går det till att beställa, planera och genomföra

1. Så här går det till att beställa, planera och genomföra

Det är många saker man bör och ska tänka på i samband med planering och installation av en säkerhetslösning, med trygghetskameror på en skola. Allt från regelverket, via den tekniska lösningen, till löpande drift och användning. Vi hjälper er med detta.

Tack vare många genomförda leveranser, har vi en tydlig och trygg arbetsprocess. Processen sammanfattas här intill. Tveka inte att ta kontakt och fråga.

En leverans innehåller bl a kameror, inspelningsenhet anpassad till lagring som krävs samt batteribackup för att klara säker nedstängning vid strömbortfall (sk UPS), samt klientdator för att hantera inspelat material. Därtill dokumentation, utbildning samt serviceavtal. En komplett leverans, kort sagt.

Först lär vi känna varandra och era behov. Ni eller vi tar en första kontakt för att förstå era behov, tankar och planer. Vi enas om förutsättningar och bokar ett kommande platsbesök. Det kan avse både nyinstallation eller tilläggsinstallationer på befintlig anläggning.

Ni tar kontakt med marcus.lidstrom@isgnordic.se

Vi genomför mötet på plats, där vi går igenom hela processen; er risk- och behovsanalys.  Därefter gör vi en gemensam rundvandring hos er med en ritning, för att identifiera lämpliga kameraplaceringar, utifrån er risk- och behovsanalys. Vi bidrar även med eventuella kompletteringar av och invändningar mot er behovsanalys, för att uppfylla lagar och regler.

Vi besvarar era frågor och pratar om kommande steg i processen.

Med risk- och behovsanalysen och rundvandringen som grund, gör vi ett första förslag och budgetoffert, samt skiss med kameraplaceringar.
Ni ger OK att gå vidare och starta projektering.

I denna fas gör vi mer detaljerad projektering samt väljer produkter. Vårt koncept för Trygghetskameror innehåller kameror, inspelningsenhet anpassad till den lagring som krävs samt batteribackup för att klara säker nedstängning vid strömbortfall (sk UPS), samt klientdator för att hantera inspelat material. Produkterna används på många skolor och är speciellt utvalda för detta.

Lokalt nätverk är ett krav då uppgifter ej får hamna på öppet internet, med andra ord undvika hackning. Skolan beställer detta, och ska finnas på plats innan säkerhetslösningen installeras. För kommunala skolor inom Malmö Stad beställs detta av S:t Eriks Kommunikation. Till privata skolor, levererar vi detta.

Denna fas avslutas med att ni säger OK till en detaljerad offert.

Här startar vår projektledare arbetet, med att köpa in material, planera upp arbetet, mm i samråd med er, så att er verksamhet ska påverkas så lite som möjligt.

När det säkra lokala nätverket är installerat och klart, genomför vi installation och driftsättning av avtalad lösning på plats hos er.

Slutligen görs en genomgång tillsammans med skolan. På avtalat datum, överlämnar vi installationen och ni övertar driften. Innan dess utbildar vi er och sätter upp rutiner för vår service.

Vår service- och eftermarknadsorganisation tar nu över och finns tillhands för att hjälpa er enligt serviceavtalet. Serviceavtal ingår alltid i vår offert. Årligen utförs en revison där samtliga kameror och inspelningsenhet får en funktionskontroll. Här finns också möjlighet att få kompletterande utbildning, göra justeringar, förändra behörigheter etcetera.

3

Vad säger kameralagen? Vad får man göra? Hur söka tillstånd rätt?

Kamerabevakningslagen och GDPR

Kamerabevakningslagen (KBL) och dataskyddsförordningen (GDPR) ställer krav på organisationers användning av kamerabevakning.

I den nya kamerabevakningslagen (från 1/8 2018) finns krav på att myndigheter samt andra som utför uppgifter av allmänt intresse, t ex skolor att söka tillstånd för kamerabevakning. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY, fd Datainspektionen) är den myndighet som prövar frågor om tillstånd och utöva tillsyn enligt denna lag.

Kamerabevakningslagen har även en upplysning om att det vid arbetsgivares kamerabevakning av arbetsplatser finns bestämmelser om förhandlingsskyldighet i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Lagen ställer även nya krav kring hur upplysningen om kamerabevakning ska lämnas genom tydlig skyltning. Även dataskyddsförordningen (GDPR) ställer vissa krav om hur upplysningen ska vara utformad (t ex om den personuppgiftsansvariges identitet och kontaktuppgifter).

Den enskilt viktigaste uppgiften, är att göra en sk Intresseavvägning, för varje enskild kamera. Här har vi många erfarenheter från olika skolor.

4

Vilken utrustning ska vi välja – vad är bäst? Hur kan vi använda och bygga ut befintlig anläggning?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc mollis eu justo sed bibendum. Nulla facilisi. Mauris condimentum purus molestie rhoncus dictum. Maecenas scelerisque risus sed lorem venenatis fermentum. Mauris consequat malesuada risus, in luctus dolor ornare sed.

Nunc non turpis at libero volutpat mattis. Duis finibus sit amet velit non rhoncus. Sed sapien sem, euismod in lobortis nec, ultrices sit amet metus. Nulla non neque in orci ultrices dignissim. Donec luctus lacus ex, ac facilisis elit iaculis ut. Suspendisse potenti. Etiam commodo, purus id pellentesque dapibus, sem lorem lacinia justo, a tempus mi nibh in lacus.

4

Några exempel från Malmö

Under de år vi arbetat för Malmö Stad, har vi projekterat och levererat säkerhetssystem på många platser, bl a 15 skolor t ex Neptuniskolan (inomhus) och Bäckagårdsskolan (utomhus), samt ett 60-tal garage.

Här har vi använt olika tekniska lösningar, som lämpar sig i det enskilda fallet, t ex bevakningskameror på skolor, värmekameror på tak, och radar vid utomhusbad, 

Vi berättar gärna mer om relevanta exempel för era aktuella behov. Här kan du läsa om ett exempel från en skola i Stockholm, som är en typisk lösning för sk Trygghetskameror. Här bedömdes det finnas ett behov att skapa en tryggare skolmiljö.

5

Avtalets innehåll

Avtalet mellan Malmö Stad och ISG NORDIC AB, innebär att vi är exklusiv leverantör av kamerabevakning m m till enheter inom förvaltningen. Avtalet innebär mycket förmånliga villkor för er.

Avtalet avser:

  • Nyinstallationer samt tilläggsinstallationer på befintlig anläggning.
  • Bevakningskameror, med tillhörande delar, såsom inspelning och lagring av video.
  • Projektering tillsammans med kund vid nya anläggningar. Rådgivning kring placering av kameror samt gällande regler/lagar.
  • Dokumentation av nya anläggningar.
  • Eftermarknad och service: Årligt serviceavtal kan erbjudas till varje objekt för att säkerställa funktion på varje anläggning.
6

Om ISG NORDIC – en långsiktig och stabil leverantör

Ni kan känna er trygga med ISG NORDIC som leverantör i säkerhetsfrågor. Vi har funnits mer än 30 års erfarenhet och levererat omkring 4000 uppdrag. Vi är leverantör till många offentliga verksamheter såsom kärnkraftverk, trafikövervakning, kraftanläggningar samt offentliga platser i städer (flygplatser, museer, sjukhus, garage mm).

ISG NORDIC AB är en sammanslagning av ISG Systems AB och Nordic Alarm AB, och omsätter idag ca 250 Mkr, och är därmed en av de större aktörerna i landet. Vi är ett helägt dotterbolag till Lagercrantz Group, med 2 000 medarbetare och 7,7 miljarder i omsättning.

Johannes Ahlgren
Försäljningschef
Tel: 08‑514 948 80
johannes.ahlgren@isgnordic.se

Webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den accepterar du detta.  Integritetspolicy

crosschevron-down