Lyckad driftsättning av radarsystemet vid Jordfallsbron

Ni har i tidigare nyhet kunnat läsa om den kommande installationen av radarsystemet vid Jordfallsbron. ISG har nu tillsammans med Swarco genomfört installation och funktionstester i rådande trafikmiljö med mycket lyckat resultat.

Roterande radar varnar vid köbildning

Avfarten från E45:an mot Jordfallsbron är ett vägavsnitt där det dagligen skapas köer som sträcker sig ut på avfarten från motorvägen. Trafikverket har ett behov av att varna trafikanter i god tid då det uppstår kö/stopp vid avfarten. Ett av målen från Trafikverket var att få ett system där det var möjligt att justera detekteringsområdet dynamiskt vid händelse då stopp/kö sker utan att fysiskt flytta på detektorn.

Lösningen blev en trafikdetektor i form av en roterande radar vilken har visuell täckning över hela avfarten och dess område. Radarn är placerad på brofundamentet för lokalkörbanan, monterad ut mot körbanan. Detta för att få ett fritt synfält över hela sträckan som ska övervakas. Radarn är i princip oberoende av olika förhållande som väder, ljus och mörker. Fästet som radarn sitter på är konstruerat så att byte ska kunna ske utan behov av att efterjustera radarns fysiska inställning.

Identifiering och analys av föremål enligt uppsatt regelverk

Aktuellt körfält delas in sektorer för att på ett noggrannare sätt identifiera var i detekteringszonen ett eventuellt stoppat eller långsamt fordon befinner sig. Ett regelverk innehållande gränsvärden för hastighet och riktning sätts upp. Detta regelverk är flexibelt och kan justeras på distans för att passa gällande förhållanden på den aktuellt platsen. Regler för långsamtgående fordon, kö och stoppade fordon är konfigurerade för denna miljö. Beroende på var i detekteringszonen som reglerna bryts kommer Trafikverket presentera olika meddelanden på en informationsskylt som sitter ca 1 kilometer innan det aktuella vägmotet.

Radarteknik i andra branscher

Användningsområdena för radarteknik är många. Inom den traditionella securitybranschen kan radar i många fall komplettera ett "klassiskt" kamerasystem för övervakning beroende på området som ska bevakas och vilka övervakningskrav som ställs.

Om radarteknik är något som skulle passa i er bransch eller i en systemlösning på ert företag hör av er till projektledare Fredrik Ternebrink fredrik.ternebrink@isg.se eller till affärsområdesansvarig Infrastruktur Mikael Engdahl mikael.engdahl@isg.se.

Mer information om radarteknik finns också på Navtechs hemsida

Webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den accepterar du detta.  Integritetspolicy

crosschevron-down