ISG Systems (ISG Nordic) tecknar nytt ramavtal med Trafikverket

ISG Systems (ISG Nordic) har vunnit Trafikverket upphandling avseende ett 2-årigt ramavtal, med option på ytterligare 1+1 år, kring leverans av IP-baserade fasta, rörliga och värmekameror med tillhörande licenser och tillbehör.

ISG Systems (ISG Nordic) affärsområdesansvarige för infrastruktur Mikael Engdahl ser fram emot de kommande årens leveranser i Sverige. Ramavtalet ska används inom Trafikverket i flera olika syften och under de kommande åren kommer kameraövervakningen utökas och användas inom många olika projekt. Förutom nyinvesteringar kommer utbyten genomföras enligt plan och kamerorna kommer att anslutas till de kameraplattformar som Trafikverket använder.

ISG Systems (ISG Nordic) är även leverantör i det befintliga avtalet och det är vår högsta ambition att fortsätta visa Trafikverket att vi är en trygg leverantör med stor fokus på kvalitet i alla delar i leveransen. Hela vår organisation bygger på att säkerställa en säker hantering till våra kunder så vi anser oss väl förberedda för den fortsatta hanteringen av dessa leveranser, berättar Mikael nöjt.

Trafikverket använder idag kameror inom båda deras huvudområden, väg och järnväg. Inom väg används kameror t ex som ett produktionshjälpmedel vid exempelvis trafikstyrning och för väderinformationssystem. Användningsområdena inom järnväg kan vara vid rangering på bangårdar samt övervakning av kritiska växlar, plattformar och tunnlar. Värmekameror används allt mer och då som sensorer tillsammans med videoanalys för att förhindra obehörigt spårbeträdande, exempelvis suicidprevention och intrångsdetektering.

Om ISG Nordic

ISG Systems är specialiserade på digital bildhantering, intelligent video och integrerade systemlösningar för komplexa behov av övervakning, kontroll och styrning inom trafik, säkerhet, logistik, process och automation. Nordic Alarm har närmare 30 års erfarenhet av den svenska marknaden. Nordic Alarm arbetar med integrerade säkerhetssystem, kameraövervakning, bärbara överfallslarm, inbrottslarm, passerkontroll och en rad andra tillämpningar inom fysisk säkerhet. Nordic Alarm har också ett egenutvecklat överordnat integrerat säkerhetssystem, Nordic Integral.

Nordic Alarm och ISG Systems, som båda ingår i Lagercrantz-koncernen, samarbetar tätt under namnet ISG Nordic.

Webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den accepterar du detta.  Integritetspolicy

crosschevron-down