ISG Systems (ISG Nordic) levererar säkerhetssystem till Marieholmstunneln i Göteborg

Marieholmstunneln i Göteborg syftar till att överbrygga den barriär som Göta älv utgör och de kapacitetsproblem som finns i Tingstadstunneln. Tunneln byggs som en sänktunnel under Göta älv och syftet är att öka tillgängligheten och minska sårbarheten till Göteborgs hamn, Norra Älvstranden och industrierna på västra Hisingen. Tunneln blir knappt 500 meter lång och får tre körfält i vardera riktning. Marieholmstunneln är klar 2020.

ISG levererar kamera-, trafikdetekterings- och telefonsystem till Marieholmstunneln med tillhörande ytvägnät.

Fasta kameror kommer att täcka all körbar yta inne i tunneln. Videobilderna analyseras i realtid och larmar vid olycka eller andra händelser. På ytvägnätet utanför tunneln som sträcker sig ända från Partihallsförbindelsen i öst till Lundbyleden i väst kommer både fasta och rörliga kameror att övervaka trafiken.

Telefonsystemet har för uppgift att möjliggöra samtal mellan personer inom tunneln samt med trafikverkets ledningscentral. Hjälptelefoner blir placerade i tunneln och räddningsrum för trafikanter och servicetelefoner i drift- och teknikutrymmen för driftpersonal.

Leveransen har nu börjat med produktion av systemhandlingar för att sedan följa upp med sedvanliga FAT-tester senare under 2018/2019. Installation med SAT-tester kommer ske under 2019/2020 och efterföljande OAT-testperiod sker efter trafiköppnande vilket är planerat till år 2020.

I projektet har ISG ett funktionsansvar för kamera-, trafikdetekterings- och telefonsystemet och erfarenheter från tidigare leveranser inom trafiktunnlar och vägar kommer att borga för en högpresterande och driftsäker säkerhets- och övervakningsanläggning.

Om ISG Nordic

ISG Systems är specialiserade på digital bildhantering, intelligent video och integrerade systemlösningar för komplexa behov av övervakning, kontroll och styrning inom trafik, säkerhet, logistik, process och automation.

Nordic Alarm har över 30 års erfarenhet av den svenska marknaden. Nordic Alarm arbetar med integrerade säkerhetssystem, kameraövervakning, bärbara överfallslarm, inbrottslarm, passerkontroll och en rad andra tillämpningar inom fysisk säkerhet. Nordic Alarm har också ett egenutvecklat överordnat integrerat säkerhetssystem, Nordic Integral.

Nordic Alarm och ISG Systems, som båda ingår i Lagercrantz-koncernen, samarbetar tätt under namnet ISG Nordic.
Läs mer på www.nordicalarm.se samt www.isg.se

Webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den accepterar du detta.  Integritetspolicy

crosschevron-down