ISG levererar video- och incident- detekteringssystem till Kvarnholms-förbindelsen

För att knyta samman Kvarnholmen och centrala Nacka byggs nu Kvarnholmsförbindelsen för bilar, bussar, cykeltrafik och fotgängare. En bro byggs över Svindersviken och en tunnel under Ryssbergen.

ISG kommer leverera videosystem och incidentdetekteringssystem till tunnelsträckningen och områdena utanför denna. Systemen kommer anslutas till Trafik Stockholm så att operatörerna där på effektivt sätt kan hantera eventuella händelser i tunneln. De får tillgång till live och inspelad video i precis samma system som normalt används på Trafik Stockholm och incidentdetekteringssystem skickar larm så snart en bil stannar i tunneln. Att snabbt kunna bistå trafikanter som har problem innebär att risken för olyckor minskar drastiskt. ISG:s leverans bidrar med andra ord till att öka säkerheten för de trafikanter som kommer färdas på sträckan.

Systemet som levereras är mycket likt det som levererats till Norra Länken vilket fungerar mycket väl. Det är ju en betydligt kortare tunnelsträcka, men detta är den största skillnaden. Det kommer likt Norra Länken bli ett system i världsklass helt enkelt, säger Fredrik Pålsson, projektledare för ISG:s leverans.

Fabrikstester, så kallad FAT kommer genomföras i början på 2016 och installation, driftsättning samt tester sker under våren och tidig sommar. Trafiköppning är planerad till 6 juni.

I en film från Nacka kommun illustreras bro och tunnelförbindelsen mellan Nacka och Kvarnholmen. För mer information om ISG:s leverans eller om andra infrastrukturprojekt ISG levererat kontakta Mikael Engdahl, affärsområdesansvarig Infrastruktur på 042-362154.

Bild och film publicerad med tillåtelse från Nacka kommun.

Webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den accepterar du detta.  Integritetspolicy

crosschevron-down