ISG levererar säkerhetssystem till Gullbergstunneln i Göteborg

Väg E45 ingår i det nationella stamvägnätet och är därför på många sätt av riksintresse. Varje dag passerar i snitt 55 000 fordon längs vägsträckan Lilla Bommen-Marieholm.

800 meter av vägsträckan ska nu sänkas ca 6 meter under marknivå varav en del av sträckan kommer att täckas över och bilda en vägtunnel. Detta kommer att innebära högre trafiksäkerhet i området samtidigt som det skapar möjligheter för central stadsutveckling genom övertäckningen av leden.

Sverige har länge prioriterat tunnelsäkerheten i landet och Gullbergstunneln kommer inte vara ett undantag. ISG kommer leverera ett komplett kamerasystem, trafikdetekteringssystem och telefonsystem som hjälpmedel för att upprätthålla säkerheten i och utanför tunneln.

Webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den accepterar du detta.  Integritetspolicy

crosschevron-down