Radarteknik övervakar trafiken vid Jordfallsbron

Jordfallsbron är en 700 meter lång öppningsbar landsvägsbro över Göta älv, Bergslagsbanan och E45 mellan Hisingen och Bohus. Från och med i sommar kommer en roterande radar från ISG att installeras i nära anslutning till bron.

En radar kommer övervaka E45 för södergående trafik vid avfarten mot Jordfallsbron. Vid broöppning eller hög trafikbelastning växer ofta köer hela vägen ut på E45 vilket kan medföra mycket farliga trafiksituationer då stillastående fordon blir omkörda av trafik i full fart i körfältet intill.

Radarinformationen analyseras och algoritmer avgörs om det till exempel stoppar fordon eller bildas kö i trafiken. När tröskelvärden överstigits sänds larm till Trafikverkets ledningscentral. Larmet fortsätter per automatik även vidare för fortsatt automatisk larmhantering med presentation och varningsmeddelande till befintlig variabel meddelandeskylt för trafikanter färdandes mot avfarten. Radarn är ett utmärkt sätt att även i oväder, tät dimma och mörker kunna ge en klar bild av trafiksituationen vid bron.

Fredrik Ternebrink, projektledare på ISG berättar att företaget i flera år arbetat med radarteknik inom ett flertal olika infrastrukturprojekt.

– Exempelvis har vi utöver trafikövervakning och videodetektering i tunnlarna i Norra Länken även installerat radarenheter vid tunnelmynningarna, som tillsammans med kameror gör övervakningen komplett vid dessa platser. Även dessa larm skickas till Trafikverket.

Webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den accepterar du detta.  Integritetspolicy

crosschevron-down