Att administrera ett passersystem med många personer ställer stora krav på ständiga uppdateringar. Varje termin startar en ny kull med studenter och personal, men många börjar och slutar även däremellan. Beroende på vilka kurser och program de studerar eller arbetar med behöver de tillgång till lokaler, parkeringsplatser och bibliotek under olika tidsperioder.

Vi har genomfört en övergripande uppgradering av hela systemet vilket dels lett till en ännu högre säkerhet. 

”Men den största vinsten ligger dock i att arbetet blivit betydligt mycket enklare för vår IT-avdelning och reception”, berättar Peter Malmkjell, intendent på Södertörns Högskola, som varit ansvarig för projektet. ”Vi ville uppnå en bättre koppling mellan våra system och Nordic Alarms övergripande system, Integral”, fortsätter Ulrica Magnusson, systemägare och kontaktperson mot Nordic Alarm. ”Uppgifter om studenter och personal administreras i olika databaser och behörigheterna styrs med automatik utifrån vilka kurser de associeras med”.

Önskade en mer användarvänlig lösning

Uppdateringen har inneburit många förbättringar och nyheter i systemet. Ett viktigt önskemål var att förbättra gränssnittet och göra det mer grafiskt och användarvänligt. Det har gjort det lättare framför allt för de användare som inte hanterar systemet så ofta. Även parkeringstillstånden har lagts till i systemet vilket gör att man kan nyttja parkeringarna mer effektivt och har fått bättre koll på tillstånden till alla studenter och personal. Vi utvecklade också en ny funktion för tidsbegränsade behörigheter så att vi slipper ha manuell hantering på tillfälliga behörigheter med ett slutdatum. Om någon till exempel är på semester kan någon annan använda den personens garageplats. Dessutom har processen kring korttillverkningen nu till stora delar blivit automatiserad. Systemet håller reda på vilka kort som ska produceras, vilket väsentligt förenklat hanteringen. Nu skapas passerkorten i god tid så de kan ligga klara när personal och studenter ska hämta ut dem i receptionen.

Pappersfri signering

Receptionen hade även önskemål om att avveckla pappershanteringen då de utfärdar och lämnar ut passerkort till studenter och personal. Vid en terminsstart kan det var upp till 3 000 personer som ska hanteras inom en tvåveckorsperiod.

Med det tidigare pappersbaserade system blev det många lappar att hålla reda på. Nu använder man i stället en signeringsplatta där användarna signerar digitalt. Uppgifterna lagras också i Integral. Även bibliotekets identiteter ligger just nu samlade i samma databas med ett separat Biblioteks-ID.

Stora containerfartyg kan ha ca 15 000 containrar lastade ombord. När volymerna är så stora räknas varje möjlig tidsbesparing i antal sekunder. Kan en avlastning ske en enda sekund snabbare, med bibehållen säkerhet och precision, så innebär det att hamnen kan tjäna in tusentals timmar per år. Kostnaderna för att hålla stora skepp stående vid kaj är mycket höga, så det finns stora besparingsmöjligheter. 

Den fysiska miljön är ofta utmanande med till exempel hög värme, kyla, vatten, vibrationer och stötar vilket ställer extra höga krav på kamerornas prestanda. 

ABB:s styrsystem och hamnens nätverk integreras med de digitala videosystemen från oss. Det kräver stor kompetens, teknisk erfarenhet och flexibilitet av alla inblandade i integrationsarbetet. 

Vår lösning:

Vår lösning innebär i korthet att koppla upp, visa och växla video från kameror monterade på kranar. Bilderna visas på videoskärmar för operatören som är lokaliserad i en byggnad långt ifrån de fysiska kranarna.

Kameror används både för övervakning och fjärrstyrning av kranar då dessa körs i manuellt läge.

När operatören kör en kran i manuellt läge så krävs en så kallad låg latenstid av videon för att få en så nära realtidskänsla som möjligt. 

Andra funktioner så som utrop av ljudmeddelande, styrning av rörliga kameror, parameterstyrd överlagrade stödlinjer i videobild med mera används också. Larm, styrkomandon för byte av bild och layouter samtandra parametrar kommuniceras och skickas mellan videosystemets externa styrsystem.

Vi bygger själva flera av de unika kamerorna som ska tåla den utmanande fysiska miljön i vår produktion samt i vårt utvecklingslaboratorium. Där testar och utvecklar vi nya modeller med kundspecifika unika egenskaper. 

Vi har konstruerat, levererat och driftsatt våra videosystem på hamnar runt om i hela världen som till exempel Rotterdam, Hamburg, Panama, Los Angeles, Sydkorea, Taiwan, Kina och Dubai.

SKBs (Svensk Kärnbränslehantering ABs) uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Bland annat ansvarar man för det svenska mellanlagret för använt kärnbränsle – Clab – som ligger utanför Oskarshamn. Här lagras kärnbränsle i två förvaringsutrymmen 30 meter ner i berget.

Skyddet av anläggningen görs av bevakningspersonal dygnet runt samt ett kraftigt perimeterskydd runt hela anläggningen.

Vårt uppdrag omfattar bland annat leverans av:

Anläggningen är förstås mycket högt säkerhetsklassad, vilket innebär att vi inte kan ge en detaljerad bild av vår lösning. Det vi däremot kan  säga är att vi levererat ett integrerat säkerhetssystem med högsta säkerhetsnivå, stor flexibilitet och mycket stabil driftsäkerhet.

Vi levererar även kritisk säkerhet till andra högsäkerhetskunder såsom Kärnkraftverk, Kriminalvård, Polis, Försvaret, Rättspsykiatri, samt känslig industri.

Webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den accepterar du detta.  Integritetspolicy

crosschevron-down