Vi har fått i uppdrag att leverera säkerhetssystemet till Lantmännens nya kontor i Malmö, där ca 300 medarbetare kommer att arbeta. Uppdraget har vunnits i konkurrens i en omfattande upphandling.

”Vi bjöd in flera kvalificerade leverantörer till upphandlingen”, berättar Susanne Bergman, Facility Manager Lantmännen Service AB. ”Det är viktigt för oss att hitta en partner inom säkerhet som proaktivt kan utvecklas med oss under en längre tid framåt. Vidare, att systemet är enkelt och användarvänligt för våra medarbetare att hantera.”

”Vi är väldigt glada att ha fått detta uppdrag, säger Peter Licznerski, affärsområdeschef. Att få jobba med kunder som ställer höga krav på oss i ett samarbete, och vill skapa robusta, moderna och integrerade säkerhetslösningar är det bästa vi vet”.

Efter att ha jobbat som partners under några år, går nu ISG Systems och Nordic Alarm ihop och bildar ISG Nordic AB. 

”Vårt partnersamarbete har varit väldigt värdefullt för både oss och våra kunder. Våra kompetenser kompletterar varandra perfekt. Främst inom integration, där kunders behov att koppla samman fler enheter, moduler, IoT samt information bara ökar. Där kan vi nu lösa deras utmaningar. Många av våra kunder har upptäckt den fördelen nu, och genom att gå samman blir vi starkare och kan utveckla gränslös integration till fler kunder”, berättar Jonas Malmgren, VD.

”Dessutom har ISGs djupa kunskap inom kamera och integration, gjort Nordic bättre, och ISG har blivit bättre via Nordics stora kundbas och smarta sätt att drifta stabila system. Våra internationella konkurrenter har troligen mer totala utvecklingsresurser, men vi får ofta höra att vi är skickliga på att utveckla stort värde för varje kund i samarbete”, säger Jonas.

”Vi har identifierat fem affärsmöjligheter som vi ska ta vara på. Ett medel att ta vara på dessa är att leva upp till det vi bestämt oss internt att stå för, d v s  det vi kallar ”Tekniska kreatörer och Härliga människor”. Med det menar vi att jobba extremt kundnära och personligt, för att lära känna kunderna så bra att vi kan skapa gränsöverskridande lösningar för dem.”  

Önskas mer information, kontakta Jonas Malmgren, VD, ISG Nordic AB 070-382 71 88, jonas.malmgren@isgnordic.se

Välkommen till nya ISG Nordic!  

Varje dag drabbas ett barn av cancer. Men det finns hopp. Fler barn än någonsin överlever idag sin cancer. Vi är stolta över att bidra till @Barncancerfonden under julen 2020!

Tillsammans med LRF har vi tagit fram en säkerhetslösning anpassad för ett jordbruks behov. Moderna bevakningskameror med artificiell intelligens, kopplat till en larmcentral, hjälper dig med kontrollen när du som mest behöver det. Allt för att du ska kunna fokusera på det viktiga.

Den tjänst som vi erbjuder är en virtuell väktare som arbetar 24/7 för dig. Ni väljer fritt vilka tider eller dagar som ni önskar att larmcentralen ska vidtaga åtgärder.

All information lagras så att det kan användas som stöd eller bevis vid eventuell händelse.  Kameran kan givetvis även användas i en konventionell säkerhetslösning, när den inte är prioriterad på att fånga eventuella incidenter när ert område är obemannat, larmat och övervakat.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Den virituella väktaren

Nordic Alarm fortsätter att vara en ansvarsfull partner och vi ser med stort allvar på den ökade spridningen av covid-19 i landet.

Det är av högsta prioritet för oss att minska risken för smittspridning hos vår personal, kunder, partners och allmänheten. Vi arbetar förebyggande för att begränsa eventuella konsekvenser. Hittills har utbrottet av covid-19 inte påverkat vår leverans och det dagliga arbetet. Vi värnar om våra kunder samt medarbetare och är noga med att rekommendationer följs från Folkhälsomyndigheten i vårt dagliga arbete.

Vi fortsätter följa situationen och uppdatera information om läget förändras. Eventuella frågor ställs till VD Jonas Malmgren, jonas.malmgren@isgnordic.se.

Nordic Alarm har tecknat avtal med AddSecure Smart Rescue AB om att ta över säkerhetssystemet Nova. Nordic Alarm är specialiserad på säkerhetssystem för företag och organisationer med över 30 års erfarenhet och ca 4 000 kundinstallationer.

”Vi vill med detta förvärv ge möjlighet att vidareutveckla Nova-systemet samt möta befintliga Nova-kunders behov framåt. Nordic Alarm är helt fokuserade på säkerhetssystem och kan erbjuda kompletterande säkerhetslösningar till Nova som t ex ljud- och kamerasystem där vi är ledande i Norden”, säger Jonas Malmgren VD på Nordic Alarm.

”Vi känner oss mycket trygga att lämna över Nova-kunder till Nordic Alarm. Med sin långa erfarenhet och djupa kompetens, har de alla möjligheter att serva kunderna på bästa sätt, säger Claes Åhlström, Business Development på AddSecure Smart Rescue AB.

Att samla flera system i en integrerad säkerhetslösning förenklar och ger en bättre överblick. Nordic Alarms lösning för If Skadeförsäkring är ett exempel på det. Integrerade säkerhetssystem förenklar även administrationen som till exempel behörighetskontroll och korthantering, säger Martin Sirvell, VD på Nordic Alarm.

Martin Sirvell menar att många uppdragsgivare vänder sig till Nordic Alarm för integrationsprojekt. De efterfrågar dels att samordna fler moduler i sina system för att öka säkerheten i sammankopplade system som hanteras från en central plats, men även att integrera säkerhetssystemen mot andra system och databaser, säger han.

If ville effektivisera
Nordic Alarm arbetar mycket med krävande högsäkerhetsprojekt, men även med säkerhetsfrågor inom segment som detaljhandel, industri, fastighet samt transport och logistik och ”hostade” tjänster via molnet. I samband med att If Skadeförsäkring skulle byta inpasseringssystem till en högre säkerhetsstandard ville företaget även hitta en lösning för att kunna bevaka på distans – och inte minst gällde det de mindre kontoren. Dessutom ville If underlätta sin hantering av inpasseringskort.

Valde Integral
Nordic Alarm installerade Integral som innehåller funktionalitet för att integrera och övervaka alla moduler samt orter/platser i ett system. Det gör att användaren på ett överskådligt sätt kan se direkt på ritningen var ett larm utlösts.

– Vi skapade också en lösning för att administrera korten enklare, bland annat med utkvittering av kort via en digital signeringsplatta, där sedan avtalet lagras digitalt. Vi erbjöd också integrering mot deras HR-system, där information om medarbetaren importeras direkt i passersystemet databas, säger Martin Sirvell. Smidigare och snabbare Adam Lövenstierne, kontorschef på If Skadeförsäkring, är nöjd med det nya integrerade systemet. Han säger att reception och väktare får larm i klartext och enkelt kan se var larmet utlösts på ritningen och att det har blivit mycket snabbare och smidigare att hantera ID-kort och passersystemet, till exempel med digital signering och bordsläsaren.

– Vi kan lösa allt för de mindre kontoren härifrån huvudkontoret i Bergshamra. Tack vare att vi använder standardtekniken Mifare kunde vi koppla flera funktioner till kortet, bland annat låsbara skåp och inloggning till våra multiprintrar, avslutar Adam Lövenstierne.

Kom med oss till branschens stora mässa i år, Sectech den 19-20/11 i Älvsjö. Ta del av den senaste utvecklingen och det som kan ha värde för er verksamhets säkerhet.

Vi guidar dig gärna i era utvecklingsbehov och i år fokuserar vi lite extra på:

Välkommen! Du finner oss i monter 03:83. Mer om mässan läser du här.

För att få ut mesta möjliga av mässan, gör så här:

  1. Förhandsregistrera dig här för gratis entré. Ange kod: sectech19. Skriv ut din badge.
  2. Boka tid för ett möte med oss redan nu, så vi kan fokusera på era frågor. >> länk.
  3. Boka in värdefulla seminarier i din kalender, förslagsvis dessa där Nordic Alarm och systerföretaget ISG System är med i panelen:
    • Perimeterövervakning - hur skyddar vi oss mot intrång via mark och luft? Hur ser dagens moderna perimeterövervakning ut? (kl. 10:40 den 20/11).
    • Videoövervakningen - hur intelligent är den och kan den bli? Med tekniker som deep learning och AI, hur långt kan tekniken ta oss och hur långt vill vi att den ska ta oss? (kl. 11.35 den 20/11).

Vi ses på Sectech!

I samband med uppgraderingen av de tekniska systemen i Gnistängstunneln har ISG Systems i samarbete med Midroc levererat ett nytt kamera- och trafikincidentdetekteringssystem

De uppgraderade kamera- och trafikincidentdetekteringssystemen kommer att öka trafiksäkerheten. Systemet för incidentdetektering har bland annat funktioner för att upptäcka stoppade fordon, fordon som kör i fel trafikriktning samt fotgängare. Syftet är att trafikledningen i Göteborg ska kunna sätta in rätt insatser vid olyckor eller andra onormala händelser, optimera trafikflödet och även kanske rädda liv.

Vid utbyte av tekniska system i tunnlar som redan är i bruk ställs höga krav på att bytet görs snabbt och effektivt och att systemen fungerar bra redan från installation. ISGs långa erfarenhet inom området var en nyckelkomponent för att klara dessa krav. Att ISG dessutom har väldigt god kännedom om de system och komponenter som finns i svenska vägtunnlar, Gnistängstunneln är inget undantag, innebär att leveransen kunde göras ännu effektivare. Ett exempel på detta är att levererade kameror var nyckelfärdiga att bytas ut mot de äldre som fanns i tunneln, utan några som helst anpassningar i tunnelmiljön.

Sammantaget har ovan inneburit att projektet kunnat genomföras på kortare tid är planerat från slutkunden, men med bibehållen kvalitet och funktion.

Om Gnistängstunneln

Gnistängstunneln byggdes 1978 och ingår i det man kallar Västerleden, en förbindelse mellan de centrala delarna av Göteborg ut mot Frölunda. Initialt byggdes den som ett enda rör, men under sommaren 1996 byggdes en betongvägg för att separera de två färdriktningarna för att öka trafiksäkerheten och förbättra luftkvaliteten i tunneln. Dagligen passerar ca. 55 000 fordon igenom den 712 meter långa tunneln.

Nordic Alarm har ett ramavtal med Stockholms stad utbildningsförvaltning gällande att leverera trygghetskameror till Stockholms stads skolor. Stockholms Stad har utökat kamerabevakningen på strategiskt viktiga platser, i samråd med polisen, för att förbättra tryggheten för elever och personal samt avskräcka från brott och möjliggöra bättre bevisföring.

På Fruängens skola har Nordic Alarm installerat ett komplett system med trygghetskameror, framför allt i korridorer och ingångar. Huvudsyftet att för hindra stölder från elever.

Trygghetskameror mot mobbing, skadegörelse och stöld 

”Innan en skola väljer att installera kamerabevakning måste de först ha försökt vidta andra åtgärder”, berättar August Lagerström, projektledare på Nordic Alarm som ansvarat installationen på Fruängens skola. ”Kamerorna ska bidra till att göra den dagliga verksamheten säkrare och verka mot mobbing, skadegörelse och stöld. Det ska kännas tryggt att gå i skolan. Om det händer en incident så är det tack vare kamerorna lätt att ta reda på vad som hänt och nysta upp eventuella brott eller incidenter”.

”Samtidigt är det givetvis viktigt att måna om den personliga integriteten”, fortsätter August. ”Nyttan måste alltid överväga. Skolan behöver också informera om kamerabevakningen och leva upp till reglerna kring GDPR och kamerabevakningslagen. Exempelvis lagras inspelningarna endast på skolans interna nät och raderas efter en begränsad tid”.

Fruängens skola uppskattar tryggheten

”Det har blivit en ganska stor förändring och det är betydligt lugnare i korridorerna nu”, intygar Mats Lundqvist, IT­-samordnare på Fruängens Skola. Generellt så minskade vandalisering och klotter ganska omgående när kamerorna kom upp. Eleverna tenderar att glömma bort kamerorna men de har absolut en förebyggande effekt. De gånger de kommer till nytta gäller det oftast ganska små incidenter som snabbt klarats upp.

”De flesta elever tycker det är bra med trygghetskameror”, fortsätter Mats. ”Vi hade nyligen en incident med klotter men efter en titt på inspelningen så erkände några elever och fick städa upp efter sig frivilligt. Konsekvenserna blir därmed snabba och leder till mindre problem i förlängningen”.

Bildskärm med kameraövervakning, ISG Nordic AB

Såg hela inbrottet på skärmen 

Skolan hade också ett inbrott där man efteråt kunde följa hela förloppet på skärmen. De stal datorer mitt på en söndagseftermiddag. Det hela var mycket välplanerat. De gick raka vägen till det rum där skolan förvarade datorer. Incidenten har lett till att ledningen kunnat förbättra säkerhetsrutinerna för att undvika liknande händelser.

Rekommenderar Nordic Alarm

”Samarbetet med Nordic Alarm har fungerat mycket bra”, berättar Mats Lundqvist vidare. ”De är lätta att få kontakt med och har bra tekniker som är engagerade och vet vad de gör. Installationen gick smidigt och vi fick bra utbildning. Jag kan absolut rekommenderar dem till andra med liknande behov. Tekniskt fungerar systemet alldeles ut märkt. Sedan installationen har vi inte upplevt några problem alls och det är väldigt lätt att söka fram händelser så kan vi snabbt konstatera vad som hänt.”


Utrustningen består av ett stängt kamerasystem som ej kan nås utifrån. Hjärtat i systemet utgörs av en så kallad Network Video Recorder, NVR, som lagrar det inspelade material och presenterar det för behöriga i ett befintligt gränssnitt. Lagringsenheten är en Raid 5 konfiguration som gör det enkelt att byta ut hårddiskarna även under drift – så kallad hot swap. Kamerorna kommer från Hanwha Techwin Wisenet X­serie. Dessa har inbyggd videoanalysfunktion som aktiverar inspelning när någon rör sig framför kameran, dag som natt. Samtliga produkter lagerhålles för snabba serviceinsatser.

Hatteland Technology är en global teknikpartner för systemintegratörer inom ett brett spektrum av branscher. De tillhandahåller tekniklösningar anpassade efter kundernas värdekedjor. Erbjudanden inkluderar lösningar inom skärmar, paneldatorer, industriella datoranläggningar, nätverk, kamera, övervakning och programvara.

Webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den accepterar du detta.  Integritetspolicy

crosschevron-down